Aktualności - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje

2013-07-09

Kapituła konkursu STELLA VIRIUM realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji nadała Anecie Murakowskiej tytuł Finalistki w kategorii Biznes. Nagroda podkreśla wysokie standardy towarzyszące wszystkim działaniom podejmowanym przez firmę. Celem konkursu jest docenienie wielowymiarowości człowieka, niezłomności w osiąganiu założonych celów i hartu ducha.