Nagrody - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
 • Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011

  Wyróżnienie krajowe, w kategorii mikroprzedsiębiorstw, za innowacyjny projekt unijny. Nagroda Fundacji Innowacji i Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regio- nalnego oraz polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

 • Lider Przedsiębiorczości 2010

  Zdobywcy tytułu przyznawanego przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kapituła konkursu doceniła osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowanie firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim.

 • Mikroprzedsiębiorca Roku 2010

  Laureaci konkursu Fundacji Kronenberga w kategorii senior, za całokształt działalności. Jury konkursu było pod wrażeniem pomysłowości, pasji i zaangażowania oraz umiejętności Anety Murakowskiej, niezbędnych do zarządzania i przetrwania firmy na rynku.

 • Poznański Lider Przedsiębiorczości 2011

  Laureaci konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starostę Poznańskiego oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest wspieranie sektora średnich, małych i mikro przedsiębiorstw w aglomeracji poznańskiej.

 • Mocni Wizerunkiem 2007

  Nagroda przyznana za pierwszą w Polsce ideę spotkań networkingowych realizo- wanych w formie Klubu Networkingu Poznań mój biznes. Tytuł wręczony na ogólnopolskim Kongresie Public Relations w Rzeszowie, obok takich firm jak: Canal+, Bank BGŻ, BPH, Fundacja L. Kronenberga.

 • Darboven Idee Grant 2006

  Laureaci prestiżowego konkursu dla dla przedsiębiorczych kobiet. Nagroda przyznana za projekt szkoleniowo-doradczy z obszaru Human Resources.

 • Pomysł na biznes 2005

  Nagroda przyznana za projekt audytu personalno-organizacyjnego oraz szkoleń dla dziennikarzy gazet lokalnych i program współpracy samorządów z mediami.

 • Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet

  W ramach idei zainspirowanej inicjatywą Komisji Europejskiej, nominacja trafiła do rąk najbardziej doświadczonych i odnoszących sukcesy Polek, m. in. Bożeny Batyckiej, Agaty Młynarskiej i Teresy Garvin.

 • Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012

  Wyróżnienie regionalne w kategorii Innowacyjna firma. Tym razem kapituła konkursowa doceniła prowadzone projekty komercyjne i unijne, w tym Szkołę Trenerów CreativeSolution, procesy zarządzania i rozwoju firmy.

 • Stella Virium

  Kapituła konkursu STELLA VIRIUM realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji nadała Anecie Murakowskiej tytuł Finalistki w kategorii Biznes. Nagroda podkreśla wysokie standardy towarzyszące wszystkim działaniom podejmowanym przez firmę. Celem konkursu jest docenienie wielowymiarowości człowieka, niezłomności w osiąganiu założonych celów i hartu ducha.