Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Action Learning

„Uczenie się poprzez działanie” to proces zespołowej refleksji nad problemem
zaczerpniętym z praktyki zawodowej jednego z uczestników.
Pod kierunkiem przeszkolonego moderatora tzw. doradcy, uczestnicy wypracowują sposoby rozwiązania realnych problemów poprzez zadawanie pytań  i analizowanie istniejącej sytuacji.
Dojrzała praca w 4-6 osobowych zespołach z udziałem pracowników rożnych szczebli.

 

Państwa Pracownicy poznają sposoby:

  • rozwiązywania konkretnych problemów, uczenia ich rozwiązywania,
  • wprowadzania nowych, wspólnie wypracowanych strategii działania,
  • wzbudzenia autorefleksji i korzystania z doświadczeń innych,
  • wzmacniania skuteczności konkretnych działań.

Wiedzę będą mogli wykorzystać:

  • by zmienić postawy i nieefektywne strategie działania,
  • gdy ważne jest doświadczenie z konkretną sytuacją,
  • gdy celem jest osiągnięcie ściśle określonych rezultatów,
  • w celu poznania potrzeb innych współpracowników.