Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Negocjacje

Mając na uwadze znaczenie, jakie w procesie sprzedażowym przypisuje się negocjacjom,
proponujemy szkolenie, dzięki któremu Państwa Pracownicy:

  • poszerzą wiedzę na temat analogii oraz różnic w sposobie prowadzenia negocjacji grupowych oraz indywidualnych, typologii nabywców, metod analizowania swoich niepowodzeń
  • i sposobów zaradzenia im w przyszłości,
  • poznają metodę BATNA,
  • udoskonalą ścieżkę negocjacyjną,
  • poznają techniki obrony przed manipulacją,
  • będą lepiej potrafili radzić sobie skuteczniej podczas fazy argumentacji, umiejętniej wpływać na podjęcie decyzji przez klienta,
  • utrwalą postawę zaangażowania w osiąganie z jednej strony efektu synergii, z drugiej natomiast przekonania o słuszności stosowania strategii zadowolenia obu negocjujących stron, dzięki aktywnej pracy zespołowej.