Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Rozwój osobisty

Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego to dla Państwa Pracowników szansa
na odkrycie  i doskonalenie posiadanego przez nich potencjału.

W trakcie szkolenia nasz doświadczony trener pokaże Państwu:

  • jak efektywnie rozwijać poczucie własnej wartości,
  • jak produktywnie zmieniać własne postawy i zachowania w kierunku osiągania sukcesów,
  • jak skutecznie wyzbyć się zahamowań, obaw i stereotypów myślowych.

Zaprezentuje również:

  • metody identyfikacji własnych celów i wartości,
  • techniki eliminacji przeszkód/barier na drodze do dalszego rozwoju,
  • sposoby na zwiększanie automotywacji.