Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Techniki kreatywne w pracy Managera

Uczestnicy szkolenia z kreatywnego rozwiązywania problemów nauczą się dobierać odpowiednie techniki uruchamiające własną kreatywność i dobierać je odpowiednio do potrzeb sytuacji.

Poruszone zostaną zagadnienia:

  • istota twórczego myślenia,
  • czynniki wpływające na twórcze i innowacyjne działanie,
  • analiza problemu, proces i techniki,
  • twórcze myślenie- czym jest?
  • metody i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów,
  • praca grupowa w rozwiązywaniu problemów,
  • tworzenie klimatu sprzyjającego kreatywności w zespole.

Dodatkowo w ramach modułu proponujemy innowacyjną metodę:
Action learning, czyli „uczenie się poprzez działanie” jako narzędzie służące rozwiązywaniu problemów oraz rozwojowi kompetencji.