Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Techniki perswazji

W życiu codziennym przekonujemy innych do swoich racji i bronimy się przed manipulacją.
W warunkach rynkowych, w których tak dużą rolę odgrywa konkurencyjność i skuteczność, umiejętność właściwej komunikacji i przekonywania do swoich racji jest kluczowe.

Oferujemy zatem Państwu szkolenie, które wyposaży Państwa Pracowników  w wiedzę teoretyczną
i praktyczną, potrzebną do skutecznego rozpoznawania i wykorzystywania mechanizmów wpływu:

  • rozpoznawanie typów rozmówców,
  • mowa ciała i emocje towarzyszące komunikacji,
  • kotwiczenie emocji,
  • perswazja a manipulacja,
  • zasady wywierania wpływu,
  • kierowanie uwagą rozmówcy,
  • rozpoznawanie manipulacji,
  • obrona przed manipulacją.