Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Zarządzanie

Proponujemy szkolenia z podstawowych funkcji managerskich.
Pierwszą z propozycji jest zarządzanie,  w ramach którego Państwa Kadra pozna podstawowe mechanizmy, za pomocą których w pełniejszy, sprawniejszy i bardziej świadomy sposób będzie mogła kierować swoją pracą i decyzjami zawodowymi.

  • metody określające indywidualny styl zarządzania każdego z Uczestników warsztatu,
  • nowoczesne koncepcje zarządzania – odkrywając przed Państwa Pracownikami tajniki zarządzania sytuacyjnego, zarządzania przez cele, koncepcji opartej na kole Deminga, optymalizacji działań metodą  Kaisen czy zarządzania jakością zgodnie z teorią TQM,
  • różnice pomiędzy przewodzeniem a zarządzaniem, czyli sprawowaniem funkcji lidera a managera,
  • podstawowe zasady, jakimi należy kierować się procesie coachingu i mentoringu dla zespołu.