Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Coaching - sesje indywidualne

Jak rozwiązać nurtujące problemy?
Jak wytyczać cele?

Skąd wziąć siłę i energię, niezbędne by osiągnąć cel?

Jak korygować nieskuteczne zachowania?

Odpowiedzi na te pytania tkwią w samym pytającym – coach pozwoli je Państwu dostrzec.

Udzieli Państwu wsparcia, dzięki któremu jeszcze pełniej będą Państwo mogli wykorzystać własne zasoby, takie jak: wiedza oraz posiadane umiejętności.

Na tym właśnie polega coaching. Nie daje odpowiedzi na pytania, ale inspiruje to tego, by samemu do nich dojść. Zadaniem coacha jest doradzić i wydobyć z drugiej osoby jej potencjał.

Proponujemy sesje w zakresie:

  • Life coachingu - nastawionego na relacje i życie osobiste;
  • Executive coachingu – opartego o pracę z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw;
  • Coachingu menedżerskiego – nastawionego na rozwój kompetencji kierowniczych.