Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Development Centre

W trosce o rozwój Państwa firmy, przeprowadzimy  sesję Development Centre.

Wykorzystując nowoczesną metodę badania preferencji zawodowych,
wskazujemy mocne i słabe strony Państwa pracowników.

  • Podczas spotkania, uczestnicy otrzymują do wykonania różnorodne zadania, które są obserwowane przez kilkuosobowy zespół (asesorów).
  • Wyniki wykonywanych zadań, pozwalają ocenić osobowość, inteligencję, spostrzegawczość, kompetencje społeczne, samoocenę, radzenie sobie w stresie, umiejętności liderskie i tym podobne zasoby Państwa pracowników.
  • Rezultatem Development Centre jest zebranie informacji opisujących kompetencje pracownika,
    w celu wyznaczenia jego indywidualnej  ścieżki rozwoju w firmie.