Oferta - CreativeMedia - Poznań
Firma szkoleniowa
Zgadzaj się tylko na najlepsze!
Informacje
Pobierz ofertę w formacie PDF

Konsulting i wsparcie procesu rekrutacji

Państwa firmie oferujemy także kompleksowy konsulting i wsparcie w procesie rekrutacji,
na które składają się:

  • profesjonalne zredagowanie oraz opracowanie graficzne ogłoszeń prasowych, dopilnowanie procesu publikacji,
  • selekcja nadesłanych aplikacji,
  • umówienie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzenie rozmów,
  • analiza i wybór najlepszych kandydatów, testy psychologiczne, Assessment Centre
  • wraz z przygotowaniem ćwiczeń dobranych do Państwa potrzeb i profilu stanowisk w Państwa firmie,
  • prezentacja kandydatów,
  • skompletowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych, wskazanie odpowiednich kandydatów wraz z uzasadnieniem.